Digital Marketing
สูตรสำเร็จกลยุทธ์การตลาดออนไลน์หลักล้าน

Write your awesome label here.
 • ผู้สอน
  ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ
 • เวลาเรียน
  3 ชั่วโมง 
 • บทเรียน
  9 บทเรียน
 • Certificate
  หลังเรียนจบ

คอร์สที่จะทำให้คุณเข้าใจทุกมิติของการตลาดออนไลน์

 • หลักสูตรเพื่อธุรกิจยุคดิจิทัล
 • เปลี่ยนการตลาดออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่าย ใช้ได้จริง
 • เจาะลึกทุกมุมการตลาดออนไลน์แบบจัดเต็ม
Digital Marketing  คอร์สที่จะช่วยให้คุณค้นพบพลังของการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจในช่องทางออนไลน์ได้อย่างไม่รู้จบ สำหรับผู้ที่รู้จักและเข้าใจ Digital Marketing อยู่แล้ว คอร์สนี้จะช่วยฟื้นฟูความรู้ให้กลับมาสดใหม่ พร้อมใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนคอร์สนี้?

รู้และเข้าใจการตลาดออนไลน์อย่างถ่องแท้ นำไปใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

รู้ 7 ขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ

วิเคราะห์การตลาดเป็น ไม่ต้องมัวแต่งมเข็มท่ามกลางคู่แข่งมากมายอีกต่อไป

รู้จักวิธีการทำคอนเทนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคในโลกออนไลน์

รู้จักช่องทางการทำตลาดออนไลน์อย่างลึกซึ้งมากกว่าเดิม

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบการรายย่อยออนไลน์
เจ้าของธุรกิจ SME
นัการตลาดออนไลน์ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ให้สดใหม่
ผู้เริ่มต้นที่จะศึกษาการตลาดออนไลน์
“หลายคนคิดว่า การทำธุรกิจออนไลน์ ก็แค่ยิง Ads ออกไป และคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา ซึ่งจริงๆ แล้วตรงนี้คือจุดที่หลายธุรกิจทำพลาด เพราะไม่ได้วางแผนก่อน”
ผู้สอน

ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ

ผู้เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง ด้านการตลาดและการทำธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ 8 ปีในการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ 7 ปีในการวางแผนการตลาด เป็นทั้ง CEO ผู้ก่อตั้ง และเจ้าของธุรกิจหลากหลายรูปแบบ
ประสบการณ์การทำงาน
 • CEO of Wealth Genius Co,. Ltd.
 • CEO of Solution Potential Co,. Ltd.
 • CEO of Conversion House Co,. Ltd.
 • CEO of Marketo Co,. Ltd.
 • Founder of Gaia Marketing Group Co,. Ltd.
 • Business Owner in Restaurant Industry
 • Digital Marketing and Business Solution Engineer at UnixDev Co,. Ltd.

ประสบการณ์ Trainer
 • Marketing Strategy LINE Official Account Certified Trainer
 • Head of Marketing Annop Academic Achievement
 • Digital Marketing Trainer at Kidwadee Academy
หมอนัท คลินิกกองทุน

Guaranteed Security using one of the most advanced encrypted systems on the market.
The information in this page is being processed and encrypted securely using industry-leading encryption and fraud prevention tools.

คอร์สอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

Created with