Aug 18

6 ขั้นตอนออกแบบชีวิตการทำงาน ให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

ชีวิตการทำงานนั้นคล้ายกับการเดินป่า เพราะต้องใช้สกิลมากมาย และถึงแม้เราจะรู้ว่าเดินไปทางไหน แต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทางข้างหน้าจะมีอะไรบ้าง ในจุดที่มีต้นไม้มากก็อาจจะต้องค่อยๆ ถางทางไปทีละก้าว หรือถ้าเจอเหว ก็จะต้องหันหลังกลับมาและเปลี่ยนไปหาเส้นทางอื่น เพื่อไปให้ถึงจุดหมายได้

การจะไปให้ถึงจุดหมายได้นั้นต้องมี Mindset การออกแบบชีวิตการทำงานที่ถูกต้อง ตั้งแต่

Engineer’s Mindset ใช้สำหรับการวางแผน เช่น อาชีพนักขาย เมื่อคุณได้รับเป้ามา ก็จะต้องวางแผนว่าในแต่ละเดือนควรจะได้ยอดขายเท่าไร หรือการวางแผนเดินทางไปเที่ยวสักที่ ก็ต้องทำแผนว่าแต่ละวันจะไปที่ไหน นอนพักที่ไหน

Businessman’s Mindset
คือการทำผลลัพธ์ให้ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด เช่น โรงงาน จะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้การผลิตนั้นได้ผลผลิตมากที่สุด ต้นทุนน้อยที่สุด หรือการซื้อสินค้า ก็จะดูว่าควรซื้อตอนไหน ซื้อที่ไหน ที่ได้ราคาดีที่สุด

Researcher’s Mindset ค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เช่น การสมัครงาน จะต้องค้นข้อมูลว่าทำงานที่บริษัทไหนดี ทั้งสวัสดิการ เงินเดือน หรือการลงทุน ก็ต้องหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่าซื้อหุ้นตัวไหนดี หรือกองทุนไหนดี
และ Mindset ข้อสำคัญสุดท้าย ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมาก คือ Designer's Mindset เป็นการวางแผนไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น จะต้องทำอย่างไร จะต้องใช้แนวคิดอย่างไร เพื่อออกแบบสินค้า หรือนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่ง Designer's Mindset  สามารถแบ่งแนวความคิดย่อยออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้

-ตั้งโจทย์ให้ถูกต้อง เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับแก้ปัญหา และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้

-มีความสงสัย การตั้งโจทย์เล็กๆ น้อยๆ กับตัวเอง เช่น จะทำอย่างไรให้ทำงานได้มีความสุขมากขึ้น หรือช่วยบริษัทได้อย่างไรบ้าง

-เข้าใจกระบวนการ รู้ว่าตนเองอยู่ในกระบวนการไหนในช่วงการทำงาน เพื่อเลือกใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยการทำงานได้ถูกต้อง

-ร่วมมือกับผู้อื่น เพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว และการออกแบบงานของเรานั้นจะกระทบกับคนรอบข้าง จึงควรให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม หรือขอไอเดียของทีมงาน

-การเล่าเรื่อง การพูดทำให้คนอื่นเห็นว่างานที่เราจะออกแบบ มันมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

-การลงมือทำ ไอเดียที่อยู่ในหัวมีมากมาย แต่ถ้าไม่เกิดการลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์อะไร การที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทำลงไป ก็จะเกิดความมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

สุดท้ายนี้การมี Mindset การออกแบบชีวิตการทำงานที่ถูกต้องนั้น นอกจากจะช่วยให้เราพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในองค์กรได้ ยังช่วยให้เรารับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดได้อย่างวิกฤตโควิด-19 ได้อีกด้วย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

-“ครูออน” ญาณิมา ศรีมังคละ เทรนเนอร์ผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง
-ปรับตัวก่อนป่วย กับ 3 ขั้นตอน Work-Life Balance ชีวิตในยุคโควิด-19
Created with